Tjugonda knut

Tjugonda knut.
Nu är julen slut…
”Tjugondedag Knut dansas julen ut” är ett gammalt talesätt vilket visar att nu är julen slut.
Det är dags för julgransplundring med fiskdamm och barn som sjunger unisont ”Nu är glada julen slut slut slut, julegranen dansas ut ut ut …”.
Denna tradition är inte lika levande idag som för 50 år sen men den förekommer.

En mängd lokala variationer finns.I Gimo firar man än idag Knut i ren karnevalsyra med stora masker av papier maché.
Knut själv var en dansk prins som knappast blev helgon för sina goda gärningars skull utan snarare för att han hade inflytelserika släktingar.

Hans son, kung Valdemar den gode, fick påven att helgonförklara Knut 1169.
Knuts dag var länge den 7 januari, den första vardagen efter julen. Men på 1700-talet flyttades Knutsdagen till den 13 januari och så blev denna dag istället julens sista dag.

Källa: Nordiska museet

Tillbaka

Grafik från

en sida som upphört.