Trafiksäkerhet

1. Använder du cykelhjälm?
Nej, och det här är det värsta: jag gjorde det när barnen var små, men när den blev förbrukad då slutade jag! Som att risken är mindre nu?
2. Går du mot rött?
Ja, och det är faktiskt inte olagligt, så länge man inte utsätter andra trafikanter för risk.
3. Om bussen har säkerhetsbälte använder du det då?
Ja, på längre resor
4. Använder du säkerhetsbälte i bil?
Alltid! Ren reflex.
5. Går du på rätt sida vägen?
Nu går ju jag mest där det finns trottoarer och gångvägar, men på landsväg går jag ALLTID på rätt sida. Ren självbevarelsedrift...
Den 9 maj 2010

Tjejsnack startades av Anette,
drevs vidare av Rebecca
och drevs senast av MiloTillbaka