Miljö

Är det viktigt att man gör något aktivt för att förbättra för miljön?
Ja.

När du handlar mat, väljer du då kravmärkta varor framför de som inte är det?
Nej

Väljer du att åka kollektivt om det finns möjlighet till det dit du ska?
Ja.

Vad väljer du helst, nyproducerat eller second hand?
Nyproducerat

Kan du ge något tips på vad man kan göra för att förbättra för miljön?
Cykla isället för att åka bil.
Ställa krav på företag man handlar hos/av att DOM satsar på miljöarbete.
Tjejsnackare jag har besökt den här gången:
Familjen Gustavsson-Lombardi

Scener ur ett vardagsliv

Towemy

Tjafs

Tillbaka