Böcker

Gillar du att läsa böcker?
Ja, mycket.

Hur många böcker läser du per år?
Oj!Runt 50-talet skulle jag tro.

Vad för sorts böcker läser du helst?
Romaner och helst av kvinnliga författare, men det går bra med mord, självbiografier också:)

Favoritförfattare?
Jennifer Lauck

Bästa boken du läst?
Blackbird av Jennifer Lauck

Tillbaka