N o v e m b e r
~årets elfte månad med 30 dagar, kallades förut för vintermånad~Högtider Alla Helgona dagen, Advent,

Allt på denna sida, där annat inte anges, är ©2003-2014 Bamsinnan
Layouten är från: