D e c e m b e r
~årets tolfte månad med 31 dagar, kallades förut för julmånad~Helgdagar Advent Lucia Jul Trettondagen Nyårsafton
Layouten är från: