Silke av Alessandro Baricco

Handlingen:
Trots att hans far tänkt sig en lysande militär karriär för hans del, hade Hervé Joncour till slut kommit att tjäna sitt uppehälle genom ett ovanligt yrke som, ironiskt nog, hade något så mjukt och behagligt över sig att dess kvinnliga framtoning inte helt gick att dölja. För att tjäna sitt uppehälle handlade Hervé Joncour med silkesmaskar. Det var 1861. Flaubert höll på att skriva Salammbô, elektrisk belysning var fortfarande bara en hypotes, och på andra sidan havet var Abraham Lincoln i full färd med att utkämpa ett krig han aldrig skulle få uppleva slutet på. Hervé Joncour var 32 år. Han köpte och sålde. Silkesmaskar." Hervé Joncours yrke för honom till Japan - landet vid världens ände - och inom honom föds en obestämbar längtan.

Mitt omdöme
En tunn bok som var ganska intetsägande.Det enda som var intressant var ämnet:) Annars var den bara som en liten kort novell.

Betyg

Tre
av fem möjliga

Tillbaka